Společnost media4free je produkční agentura pro kulturu. Zaměřuje se na mediální a reklamní činnosti v oblasti společenského dění a dále produkci kulturních akcí. Agentura zajišťuje:

  • výrobu a vydávání časopisů, chod externí redakce nebo inzertního oddělení
  • návrh, výrobu a distribuci letáků, plakátů, brožur
  • výrobu reklamních plachet, PVC bannerů, reklamních předmětů a dalších materiálů
  • přípravu reklamních a PR kampaní, tvorbu tiskových zpráv, sloganů a další copywriting
  • produkční činnosti v oblasti přípravy a realizace akcí, zajištění hudební produkce, fotoreportáže, reklamní fotografie