Společnost media4free je produkční agentura pro kulturu. Zaměřuje se na mediální a reklamní činnosti v oblasti společenského dění a dále produkci kulturních akcí. Agentura zajišuje:


výrobu a vydávání časopisů, chod externí redakce
nebo inzertního oddělení


návrh, výrobu a distribuci letáků, plakátů, brožur


výrobu reklamních plachet, PVC bannerů,
reklamních předmětů a dalších materiálů


produkční činnosti v oblasti přípravy a realizace akcí,
zajišťování hudební produkce, fotoreportáže,
reklamní fotografie