Budeme pro vás připravovat PR, napíšeme a rozešleme tiskové zprávy. Připravíme text pro vaše webové stránky nebo brožuru.

  • tým našich textařů pro vás bude nárazově nebo dlouhodobě připravovat kompletní korekturované texty pro PR, reklamu a další využití, a to jak v češtině, tak i v cizích jazycích
  • připravíme PR kampaň na míru, zajistíme vhodného autora se vztahem k vašemu segmentu