Potřebujete zaměstnanecký nebo promotion časopis? Svěřte výrobu týmu redaktorů, grafiků a polygrafických pracovníků.

  • navrhneme obálku, vnitřní uspořádání a další náležitosti každého kvalitního časopisu, a to v jakémkoli formátu a počtu stran
  • připravíme design média včetně vámi nebo námi připravených témat, článků, obrázku a podobně
  • váš časopis budeme pravidelně vydávat a distribuovat na jakákoli vámi zvolená místa
  • vytvoříme externí redakci, která bude pracovat podle vašeho zadání na časopise, ale i třeba webu nebo blogu; vybereme členy redakce tak, aby měli co nejbližší vztah k danému tématu, redakci bude supervizovat editor, pozice šéfredaktora náleží vám